KVKK BAŞVURU FORMU

ANA SAYFA

GENEL AÇIKLAMALAR

1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Starklips Otomotiv Montaj Ürünleri Endüstriyel Kimyasalları San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“STARKLİPS”) ‘ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda “yazılı” olarak STARKLİPS’ e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Soğucak Mah. 3. Org. San. Bölgesi Küme No:5 Söğütlü/SAKARYA” adresine postalayarak, Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak “Starklipsotomotiv@hs01.kep.tr” veya “kvkk@starklips.comadresine gönderilmek suretiyle iletilebilecektir.

Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular STARKLİPS’ e ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

2. STARKLİPS’ e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin STARKLİPS’ e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. STARKLİPS’ in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

3. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

4. STARKLİPS’ in Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

• BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN